Invent

Comertia reclama mesures de reactivació de l’economia


Per a Comertia reduir el dèficit és el primer pas. Comertia comprèn que la situació de caixa obligui a augmentar temporalment la pressió fiscal, però l’entitat reclama que la reducció del dèficit es centri principalment en la reducció i racionalització de la despesa a totes las administracions.

L’augment de la pressió fiscal penalitza la inversió de les empreses i el consum de les famílies. I el consum és el principal motor de les
economies desenvolupades. La demanda interna està fallant degut a l’atur i a la manca de confiança.

Una eventual nova pujada de l’iva, deprimiria encara més el consum, penalitzaria als estaments més dèbils de la societat, crearia inflació i premiaria encara més la defraudació.

Sense creixement no es generaran llocs de treball. Són les empreses les que creen llocs de treball productius. I són les petites i mitjanes empreses les principals creadores de llocs de treball.

El principal incentiu per a la creació de llocs de treball són les perspectives d’augment de negoci. Els principals frens són els costos de manteniment (seguretat social) i els de finalització de la relació laboral. Condició indispensable és l’accés a fons de finançament.

Per tot això, COMERTIA demana les següents mesures de reactivació concretes:

1. Per facilitar el finançament:

1.1. Prohibició de reinversió en deutes públiques dels fons públics (europeus inclosos) rebuts per les entitats financeres.
1.2. Llibertat de pacte entre les parts en els terminis de pagament quan no hi ha posició dominant.
1.3. Exempció dels beneficis reinvertits.
1.4. Crèdit fiscal líquid per les empreses, a cinc anys i tipus equivalent del deute públic, per l’import equivalent a l’ ingrés de l’IVA a l’any 2011 amb un màxim d’un milió d’euros.
1.5. Compensació de deutes i crèdits vençuts amb relació a qualsevol, administració (principi de caixa única).

2. Per facilitar la creació de llocs de treball:

2.1. Contracte laboral únic amb indemnització de 20 dies per any amb un màxim de 12 mesos.
2.2. Exempció de càrregues socials, fora de la cobertura per accidents laborals, durant tres anys per l’augment del nombre net de llocs de treball creats en els propers 12 mesos.

Comertia agrupa cinquanta vuit empreses de retail, que sumen al voltant de 4.200 punts de venda per tot el territori espanyol, té una facturació anual de 5.200M€, i dóna feina de forma directa a més de 42.500 persones.

Veure nota de premsa »

Comments are closed.

  • coincide con mis 10 años de ! Esto hay que celebrarlo!! 🔝♥️😃 ,
  • RT : 6 día ! Hoy salía en el puesto 47 después de una penalización... mucho polvo pero e podido remontar ..mañana día de desca…,
  • RT : Quin producte nou crearies amb la persona que tens al costat? Així vam fer networking amb l' Elisenda Porras @rosermant…,

Contáctenos

Estamos a su disposición

Scroll to top