Invent

TIC


El retail català aprova en presència online però encara té un llarg camí en l’ús de les TIC

 

Comertia ha encarregat a l’escola universitària de comerç, ESCODI, la realització d’un estudi sobre la “Transformació digital en el retail a Catalunya”, amb l’objectiu de conèixer l’ús i el grau d’implementació de les noves tecnologies entre les empreses de comerç a Catalunya. Amb aquest efecte, s’ha explorat en quina mesura el sector del comerç està present en el canal online, mitjançant l’anàlisi de diferents formats comercials i els seus respectius sectors d’activitat econòmica.

L’estudi ofereix una radiografia del grau de digitalització del comerç a Catalunya, atenent a l’ús d’eines digitals (xarxes socials, plataformes de venda online, tecnologia en el punt de venda), i recull també els frens i barreres per a la transformació digital, els objectius d’incorporar eines tecnològiques, la inversió realitzada i els reptes de futur més immediat que es planteja el sector. Al final, l’estudi ha incorporat també una comparació dels resultats globals de l’estudi sobre el grau d’implantació de tecnologia entre la mitjana del retail de Catalunya i les empreses de Comertia.

Segons l’estudi, les eines digitals més implantades en el retail de Catalunya és la web i les xarxes socials. El 85’71% dels comerços disposa de web, tot i que només el 40% dels comerciants la utilitzen com a canal de venda. Facebook (85%) i Instagram (56%) són les xarxes socials més utilitzades pel sector, seguides de Twitter (39’5%) i Youtube (19’7%). En canvi, la tecnologia en el punt de venda, encara està un esglaó per sota: el 41% del retail català no disposa de cap tecnologia implantada en el seu establiment, tot i que observem ja la incorporació de sistemes de millora de l’experiència del client, com pantalles interactives (13’6), pagaments ràpids (19,1%), codis QR (21,8%) i tablets (21,8%). D’altra banda, s’observa un grau de penetració interessant d’eines de gestió com el comptatge de persones (16’3) i el big data (6’1%).

En comparació, les cadenes de botigues de Comertia tenen més integrat l’ús d’eines de comunicació digital (Facebook 93,5%, Instagram 71% i Twitter 58%), així com l’ús de tecnologia en els establiments com tablets (38’7%), comptatge de persones (32’3%), sistemes de pagament ràpids (29%) o codis QR (29%), entre els sistemes més utilitzats.

En general, els objectius de digitalització del retail català van encaminats a la millora de l’experiència de compra i el servei al client. I en els factors que frenen aquest accés a l’adopció d’eines digitals trobem principalment el cost (38’6%), la manca de personal per a gestionar aquest canvi (19’8%) o la resistència al canvi (12’9%). A les cadenes de botigues de Comertia destaquen també objectius de millora de la gestió: el 35’5% afirma que ha incorporat tecnologia per a consultar l’estoc en altres botigues o en web.

Quant a la inversió en transformació digital que realitzen les empreses de retail, menys del 35% inverteix en millorar el seu posicionament als cercadors, i les que ho fan acostumen a invertir menys de 1.000€ mensuals. La inversió publicitària en xarxes socials ja la fa prop de la meitat de les empreses (46’4%) i els sectors que inverteixen més són Oci i cultura i Moda.

El procés de transformació digital en el retail actualment està polaritzat. Mentre el 43% de la mostra enquestada, considera que el grau de contribució de la innovació digital al negoci ha estat bastant o molt, el 51% afirma que ha estat poc o nul. Pel 77% de les empreses que venen online, aquestes vendes han representat un 10% del total.

Les cadenes de botigues i les botigues independents tenen el focus posat en les inversions en ecommerce i millores logístiques, seguides de social media i optimització del disseny web. En canvi el big data, un fenomen que permet la gestió de la informació per a millorar la rendibilitat dels punts de venda, només figura en els plans immediats d’un 12’32% de les empreses.

Els plans de digitalització de les empreses de Comertia els propers mesos incorporen en primer lloc el disseny web mòbil i apps (45’2%), l’optimització de l’ús de mitjans digitals (38’7%), l’omnicanalitat (38’7%), l’ecommerce (38’7%), social media (38’7%) i millora de l’experiència de l’usuari (35%).

L’etiquetatge electrònic, seguit de la predicció d’afluència i el digital signage són les tecnologies que més empreses volen implantar en els propers mesos. En concret, el sector Moda és el que més planteja la introducció de sistemes d’aquest tipus i ja és un dels sectors més innovadors.

Aquest estudi s’emmarca dins del conveni de col·laboració del CCAM de la Generalitat de Catalunya i Comertia. La directora general de comerç, Muntsa Vilalta, ha fet la cloenda de la presentació felicitant a l’entitat per la seva aposta per la transferència de coneixement. En aquest marc la directora ha anunciat que en els propers dies es publicarà una nova línia d’ajuts per reforçar la transformació digital del comerç, ha insistit, que “estem en el bon camí però encara queda molt per recórrer, i amb aquesta línia d’ajuts volem posar a l’abast del sector les eines i l’acompanyament necessaris per potencir la competitivitat del comerç català.”

El president de Comertia, Joan Carles Calbet, ha agraït a l’administració el seu suport en la realització d’aquest estudi, i ha aprofitat l’ocasió per a demanar una major regulació d’aquests canals de venda, una major contundència davant dels canals il·legals i el frau, i en definitiva,“demanem equiparar la fiscalitat de les transaccions comercials amb independència del canal de venda emprat, i de la ubicació de la seu de la empresa.”

Read more...

Contáctenos

Estamos a su disposición

Scroll to top